TSYBULSKA LIUDMYLA SERHIIVNA

 • Гендерні особливості кальцифікації клапанів серця у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються хронічним гемодіалізом / О.Б. Сусла, З.І. Літовкіна, І.Г. Якубишина, Л.С. Цибульська, Н.Б. Марків // Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику: збірник наукових праць Всеукраїнської міждисциплінарної наук.-практ. конф., 27-28 лютого 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 70-71.

 • Метаболічні ефекти комбінованої терапії левокарнітином та амінокислотами при хронічній хворобі нирок./Н.В. Грималюк, Мартинюк Л.П,Чайковська М.І., Ружицька О.О., Якубишина І.Г. , Насалик Б.Г., Паламар Т.О.,Вонс Л.З, Бойко Т.В., Цибульська Л., Боднар Л.П.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії».-Тернопіль.-26-27 вересня 2019 р.

 • Исследование основного протеина миелина в ткани головного мозга мышей ВALB/C при экспериментальном антифосфолипидном синдроме и действии модуляторов синтеза оксида азота // Яремчук О.З., Посохова Е.А., Бандас И.А., Курило К.И., Цибульская Л.С. // Georgian medical news, VOLUME 12 (297), Декабрь 2019. - P. 135-141.

 • Проблема минеральной недостаточности при хроническом панкреатите в зависимости от возраста / Бабинец Л.С., Шевченко Н. А., Цибульская Л.С. // Вопросы питания. – 2019. – Том 88, №2. – С. 58-64.

 • The effect of the proteolisis’ system activity for the trophological status of patients with osteoarthrosis and excretory insufficiency of pancreas / Babinets L.S., Halabitska I.M., Kotsaba Yu.Ya., Borovyk I.O., Migenko B.O., Ryabokon S.S., Tsybulska L.S. / Wiadomości Lekarskie. – 2018. – Tom LXXI, no 2 cz I. – P. 273-277.

 • Physical activity levels of medical students and schoolchildren in Ternopil, Ukaine / Popovych D., Bergier J., Korda M., Sopel O., Tsybulska L. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – С. 124-125.

 • Clinico-pathogenic aspects of osteodeficiency in combination with chronic pancreatitis / Babinets L.S., Maevska T.H., Kryskiv O.I., Tsybulska L.S., Chornomydz I.B., Drapak O.Ya. // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – Tom LXX, no 6 cz I. – P. 1067-1071.

 • Особливості анемічного синдрому як прояву трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця / Бабінець Л.С., Мельник Н.А., Цибульська Л.С., Скрипник М.В. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – №2 (26). – С. 29-32.

 • Клінічна оцінка поєднаного перебігу хронічного панкреатиту та аскаридозу / Бабінець Л.С., Дроняк Ю.В., Цибульська Л.С., Депутат Б.М.// Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №1 (20). – С. 149.

 • Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині / Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Стародуб Є.М., Воронцов О.О., Творко В.М., Рябоконь С.С., Марченкова Н.О., Мігенько Б.О., Цибульська Л.С., Ясній О.Р.// Сімейна медицина. – 2014. – №3 (53). – С. 19-22.

 • Зміни автономної регуляції серцевого ритму в процесі навчання у молодих здорових осіб з підвищеним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С. // Перспективи медицини та біології. – 2010. – Т. ІІ, № 2. – С. 48-51.

 • Особливості регуляторного впливу автономної нервової системи на початку і в кінці навчального року у студентів з різним ризиком виникнення артеріальної гіпертензії / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. – № 3 (51). – С. 58-62.

 • Антропометричні та психофізіологічні особливості у молодих практично здорових осіб із різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – №1. – С. 26-28.

 • Статеві особливості регуляції серцевого ритму в молодих практично здорових осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії / Вадзюк С.Н., Цибульська Л.С. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2009. – №1 (10). – С. 25-28.

 • Антимікробна активність пирію повзучого (Argopyron repens L.)/ Марчишин C.М., Цибульська Л.С., Дахим І.С., Калушка О.Б. // Медична хімія. – 2005. – Т.7, №3. – С. 95-97.