Vons Lyudmyla Zinovievna

 • Logoyda L., Kravchuk L., Sverstiuk A., Maslii S., Vons L., Soroka Yu., Ciciura R., Poliak O., Zarivna N. Youden’s test of the chromatographic determination of bisoprolol in dosage forms // Pharmakeftiki. - 2020. - Vol. 32., Issue III. - Р. 141-147.

 • Martynyuk L., Vons L., Ruzhytska O. Influence of L-arginine and beta-phenyl-gamma-aminobutyricacid combined therapy on apoptosis and oxidative stress in patients with diabetic kidney disease. 2018. – Volume 33. – Issue suppl 1. – P. 500.Martynyuk L., Vons L., Ruzhytska O. Influence of L-arginine and beta-phenyl-gamma-aminobutyricacid combined therapy on apoptosis and oxidative stress in patients with diabetic kidney disease. 2018. – Volume 33. – Issue suppl 1. – P. 500.

 • Martynyuk L. P., Vons L. Z., Ruzhytska O. O. The effect of L- arginine on oxidative stress and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and chronic kidney disease. International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – Volume 3, Issue 1. – P. 22–25.

 • L. Vons. L-arginine improves oxidative stress and reduces albuminuria in patients with diabetic kidney disease / L. Martynyuk, L. Vons, O. Ruzhytska // Nephrol Dial Transplant. – 2017. – № 32 (suppl 3). – P. 269-271.

 • Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Шершун О. І. Корекція астенічного синдрому та коморбідно-тривожних розладів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. Вісник наукових досліджень. 2016. – № 1. – С. 99-101.

 • Вонс Л. З. Нові перспективи у лікуванні хворих із діабетичною нефропатією. Вісник наукових досліджень. 2016. – № 2. – С. 25-27.

 • Вонс Л. З. Показники якості життя залежно від стадії хронічної хвороби нирок на тлі цукрового діабету 2-го типу. Журнал лінічних та експериментальних медичних досліджень «JC&EMR». 2016. № 4 (2). С. 258-263.

 • Вонс Л. З., Мартинюк Л. П., Водвуд В. К. Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. – № 4. – С. 32-35.

 • Мартинюк Л. П., Вонс Л. З. Роль поліморфізму І/D гена ангіотензин-перетворюючого ферменту в прогресуванні діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом 2 типу. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Vol. 1, № 3 (7). С. 20-24.

 • Мартинюк Л. П. Функціональний стан прищитоподібних залоз у хворих на хронічну хворобу нирок в умовах лікування гемодіалізом / Л. П. Мартинюк, О. О. Ружицька, Л. З. Вонс, М. І. Козій, І. Г. Якубишина // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 26 (2). – С. 125.

 • Мартинюк Л.П. Вплив амінофенілмасляної кислоти на оксидативний стрес та психо-емоційні розлади у хворих з цукровим діабетом 2 типу / Л.П. Мартинюк, Л.З. Вонс, О.О. Ружицька // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах: збірник матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф., 24-25 березня 2016 року., м. Тернопіль. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С.73-74.

 • Вонс Л. З., Мартинюк Л. П. Особенности течения и лечения артериальной гипертензии у пациентов с диабетической нефропатией в зависимости от полиморфизма І/D гена ангиотензин-превращающего фермента / Л. З. Вонс, Л. П. Мартинюк // IV Евразийский конгресс кардиологов, 10-11 октября 2016 г.: материалы Евразийского конгресса кардиологов. – Ереван, Армения. – 2016. – С. 120.

 • Мартинюк Л. П., Вонс Л. З., Насалик Б. Г. Перспективы лечения сахарного диабета 2-го типа у лиц пожилого возраста / Л. П. Мартинюк, Л. З. Вонс, Б. Г. Насалик // Журнал «Проблемы биологии и медицины». 2016, №3,1 (90) «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии» международная конференция Самаркандского государственного медицинского института, 3-4 ноября 2016 г.: международная конференция. – Узбекистан. – 2016. – С. 77.

 • Вонс Л. З. Вплив препарату біфрен (aminophenylbutyric acid) у хворих із цукровим діабетом 2-го типу в поєднанні з діабетичною нефропатією на перекисне окислення ліпідів. Медичний форум. 2015. № 6 (06). С. 33-35.

 • Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології [за заг.ред. О.Тіунової] – Тернопіль.: ТНПУ ім. В.Гнатюка; ЕЕАТА, 2013. – 160 с.